معنی کلمه بالابر آسانسور به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به بالابر به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کلمه بالابر آسانسور به انگلیسی می شود Elevator lift

Leave a Reply