معنی کلمه بالابر اتوماتیک به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به بالابر به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کلمه بالابر اتوماتیک به انگلیسی می شود Automatic lift

Leave a Reply