معنی کلمه بالابر دست دوم به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به بالابر به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کله بالابر دست دوم به انگلیسی می شود Second hand lift

Leave a Reply