معنی کلمه بالابر ساختمان به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به بالابر به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کلمه بالابر ساختمان به انگلیسی می شود Building lift

Leave a Reply