معنی کلمه نصب بالابر به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به بالابر به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کلمه نصب بالابر به انگلیسی می شود Lift installation

Leave a Reply